Babaya Mektup

Özgün Adı : Brief an den Vater
Çevirmen : Cemal Ener
Dizi : Modern
Tür : Mektup
Sayfa Sayısı : 112
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Haziran 2008 , 24 .Baskı : Eylül 2021
ISBN : 9789750709555
babaoğulçatışması
okunmamışmektuplar
hesaplaşma
aile
mektup
e-kitap

Çok sevgili baba,

Ge­çenlerde bir kez, senden korktuğumu öne sür­me­­min ne­de­nini sormuştun. Genellikle olduğu gi­bi, verecek hiç­bir ce­vap bulamadım, kısmen tam da sana karşı duy­duğum bu korku yüzünden, kıs­men de bu korkuyu ge­rek­çelen­dir­mek üzere, konuşurken to­par­la­ya­bi­le­ce­ğim­­­­den çok daha faz­la ayrıntı ge­rektiği için...

 

Franz Kafka, 1919’da dinlenmek üzere gittiği Schelesen’de Ju­lie Wohryzek adında bir kızla tanışıp nişanlandı. Aynı yıl ka­leme al­dığı Babaya Mektup, yazarın bu nişana karşı çıkan ba­ba­sı Her­mann Kafka’ya yanıtıdır. Kafka’nın babasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile ge­tir­mek için yazdığı ve hiç göndermediği bu mektup, hem yazarın ya­şam­ öy­kü­süne açıklıklar getirmesi hem de kimi eserinin başlıca iz­leklerinin ipuç­larını ba­rın­dırması açısından büyük önem taşır. Kaf­ka’nın tüm eserlerinin günümüze ulaşmasını sağlayan Max Brod’un gün ışı­ğı­na çı­kar­dığı ve yazarın toplu eserleri ara­sında yer alan Ba­ba­ya Me­k­tup’u, ay­rın­tılı notlar eşliğinde sunuyo­ruz.

Yazarın Tüm Kitapları