Oğuz Baykara

DR. OĞUZ BAYKARA, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat okudu. Da­ha sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne girerek “Japonca ve Türkçe’nin Karşılaştırmalı Ses Yapısı” üzerine yüksek lisans tezini yazdı. Japon dili ve edebiyatı konusunda uzmanlaşmak için Japonya’ya gitti (1992) ve 1996’da Kyõrin Üniversitesi’nde eğitimine başladı. 1998’de “Çeviri Sözlükler ve Sözlükbilim Sorunsalı” adlı ikinci yüksek lisans tezini hazırladı. Aynı üniversitede “İmparator Tayşõ Dönemi Japon Edebiyatı” yazarlarından Cuniçiro Tanizaki ve Ryunosuke Akutagava üzerinde yoğunlaştığı doktora tezini 2004 yılında tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nde öğretim üyesidir. Basılı yayınları: Temel Japonca-Türkçe Sözlük (2002); Japon­ca’dan Türkçe’ye Yolculuk (2002); Kappa (Ryunosuke Akutagava’dan çeviri); Raşomon ve Diğer Öyküler (Ryunosuke Akutagava’dan derleme ve çeviri 2010). Japon Kültürü – Japonlar ve Bireycilik (Masakazu Ya­mazaki’den çeviri). 

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları