Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin’e

Özgün Adı : Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt
Çevirmen : Zehra Kurttekin
Editör : Nükhet Polat
Kapak Tasarımı : Utku Lomlu / Lom Creative
Dizi : Modern
Tür : Monografi
Sayfa Sayısı : 248
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Mayıs 2014 , 13 .Baskı : Kasım 2019
ISBN : 9789750721700
diktatörlük
hümanizm
biyografi
cenevre
tarih
kalvinizm
dinistismarı
totalitarizm

Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvine, okuru Fransız Reformcu Jean Calvin’in diktatörlüğünün hüküm sürdüğü XVI. yüzyıl Cenevre’sine götürür. Calvin’in farklı görüşlere gösterdiği tahammülsüzlük, hümanist din adamı Miguel Serveto’nun resmî öğretiye ters düşen görüşleri nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmasıyla zirveye tırmanır. Tam da bu noktada Sebastiann Castellio, Calvin’in karşısında tarih sahnesindeki yerini alır.

 

Bu kitap, Zweigın, kendi yaşamını belirleyecek nasyonal sosyalizm de dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak da anlaşılabilir. Katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvine, bu özellikleriyle evrensel nitelikte.

Yazarın Tüm Kitapları