Poetika / Şiir Sanatı Üstüne

Özgün Adı : Peri poietikes
Çevirmen : Samih Rifat
Dizi : Klasik
Tür : Deneme
Sayfa Sayısı : 112
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Aralık 2018 , 20 .Baskı : Ocak 2021
ISBN : 9789750738852
dünyaklasikleri
edebiyat
sanat
felsefe
tragedya
yunanklasikleri
şiir
mimesis
katharsis
e-kitap

Poetika, Aristoteles’in sanat üstüne kaleme almış olduğu başyapıtıdır. Platon’un Akademia’sında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benzersiz metninde, şiiri tüm edebiyat türlerini kapsayacak biçimde ele alır; edebiyatın temelinde olayları ve eylemleri “taklit etme” niyetinin bulunduğunu söyler. Edebiyatın işleyişini, temel kuramlarını araştırır, sorgular. 

 

Batı düşüncesinin yapıtaşlarından biri olan yapıt, birçok kuramcı için kaynak kitap olmuştur. Poetika, tarih boyunca sayısız yazar, düşünür ve sanatçıyı etkilemiş olmasından da anlaşılacağı gibi, her okunuşunda yeniden keşfedilecek sahici bir klasiktir. Çevirmeni Samih Rifat’ın deyişiyle Poetika; öncelikle şiir, özellikle de tiyatro ama buradan yola çıkarak tüm estetik evren için bir “kutsal kitap”tır.

Yazarın Tüm Kitapları