Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Açıklamalı Orijinal Metin)

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Açıklamalı Orijinal Metin)
Çevirmen : Fatih Altuğ
Dizi : Miras
Tür : Roman
Sayfa Sayısı : 144
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Kasım 2020
ISBN : 9789750746932
aşk
mektup
edebiyatımızınmirası
konak
ilkromanlar
melodram
kılıkdeğiştirme
facia

Aşk işitirler ama aşk denilen şeyin hemen hissettikleri hassa olduğunu bilmezler, işte tabiat bilcümle nev-i beni-âdeme aşkı müsavat üzere taksim eyleyip hiç kimseyi mahrum bırakmamıştır. Akılsız, ilimsiz, hilmsiz, faziletsiz, sabırsız, rahmsiz, hayâsız adam bulunur. Lakin aşksız adam bulunmaz.

1875’te yayımlanan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk romanlarından biri olmasının yanında, sonraki yüzyıllarda edebiyatımızın odağında olacak olan kimi temel meselelerin de ilk defa işlendiği önemli kaynaklardan biridir.

Şemsettin Sami’nin, Osmanlı toplumunda özellikle kadın-erkek ilişkilerinin kapalılığını ve bunun getirdiği sorunları işaret ettiği romanı, aynı zamanda o dönem İstanbul’unun sokak ve ev hayatına dair, Türk ailelerinin yaşamına dair de önemli veriler içeriyor.

Edebiyatımızın bu temel eserini, yazarının kaleminden çıktığı haliyle, orijinal metin olarak yayımlıyoruz.

Yazarın Tüm Kitapları