Ortaçağ'ı Düşlemek

Özgün Adı : Travels in Hyperreality, Sette anni di desiderio, Sugli specchi e altri saggi
Çevirmen : Şadan Karadeniz
Dizi : Modern
Tür : Deneme
Sayfa Sayısı : 180
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Ekim 1996 , 8 .Baskı : Nisan 2020
ISBN : 9789750732768
psikanaliz
göstergebilim
sanat
tarih
ortaçağ
deneme
ortaçağdayaşamak

Bu kitap Umberto Eco’nun, Sette anni di desiderio, Sugli specchi e altri saggi ve İngilizce yayımlanan derleme Travels in Hyperreality adlı yapıtlarından seçmelerle oluşturulmuş küçük bir çalışmadır. Yazıların seçiminde gerek tür gerek konu bakımından çeşitliliği gözetmeye çalıştım: güncel konular üstüne yazılar, sözcüğün tam anlamıyla denemeler, giderek felsefi boyutlara varan denemeler, incelemeler... Ancak bir güncel olayı, örneğin bir resim sergisini ya da basında yayımlanmış bir fotoğrafı ele aldığında da, belli bir izlek üstüne bir deneme ya da inceleme yazdığında da, Umberto Eco, konusuna hep derin düzlemde –kuşkusuz, her şeyden önce bir göstergebilimci olarak– yaklaşır. Ne var ki Eco’nun sağlam mantığı, yüksek düzeyde ama açık seçik dili, özellikle de o kaçınılmaz kendine özgü mizahı sayesinde okuyucunun, onun en üst düzey yapıtlarını bile, göstergebilimci olmasa dahi, payına düşen çabayı göstermesi koşuluyla haz duyarak okuyabileceği kanısındayım.

Yazarın Tüm Kitapları