Yapısalcılık

Yapısalcılık
Dizi : Modern
Tür : Deneme
Sayfa Sayısı : 224
Baskı Bilgileri : 1.Baskı 2005 , 4 .Baskı : Ocak 2020
ISBN : 9789750725739
göstergebilim
edebiyat
felsefe
dilbilim
e-kitap

Yapısalcılık, öncelikle insanbilim ve dilbilim alanlarında 20. yüzyılın en etkili akımlarından biri oldu. Giderek ruhbilim, budunbilim, göstergebilim, edebiyat eleştirisi ve tarih felsefesi gibi çok çeşitli alanlarda da uygulandı. Bu etki günümüzde de değişik ölçülerde ve biçimlerde sürüyor. Tahsin Yücel, çoktandır alanının temel kitaplarından biri olarak kabul edilen Yapısalcılık adlı çalışmasında, öncelikle yapısalcılığın ne olduğu ve ne olmadığı konusuna yalın bir yaklaşım ve anlaşılır bir anlatımla açıklık getiriyor.

 

Romanları ve öykülerinin yanı sıra Türkiye’de göstergebilimin öncülerinden biri olarak da tanıdığımız Tahsin Yücel, yapısalcılığın büyük öncülerinden Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, A.J. Greimas, N.S. Trubetzkoy, Ferdinand de Saussure gibi düşünürlerin görüşlerini tartışırken, okuyucuyu yazınsal metinlerin arka planlarını keşfe çağırıyor. Yücel’in yapıtı, özellikle dilbilim, budunbilim ve göstergebilim alanlarında yapısalcılık üstüne benzersiz bir metin.

 

Yazarın Tüm Kitapları