Kölelik Dönemeci

Editör : Tamer Erdoğan
Düzeltmen : Ebru Aydın
Kapak Tasarımı : Utku Lomlu / Lom Creative
Tür : Roman
Sayfa Sayısı : 704
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Temmuz 2015 , 1 .Baskı :
ISBN : 9789750725951
Kölelik Dönemeci, 18. yüzyıl sonlarında ata yurtları Kafkasya’da Kırım hanlarına bağlı olarak özgür bir yaşam süren Abhaz ve Adıga Çerkeslerinin, bütün renkleriyle dile getirilen özgün yaşam tarzlarının çözülüşünün hikâyesi. 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra Kırım’ın Rus etkisine girmesinden endişelenen bazı Çerkes boylarının Ruslara karşı Osmanlılardan yardım istemesi sonun başlangıcı olur. Osmanlılar, Soğucak muhafızlığına atadıkları Ferah Ali Paşa aracılığıyla “dağlı ve vahşi” Çerkesleri Müslümanlaştırarak “medenileştirmek”, böylece kendilerine bağlayarak Kuzey Karadeniz’e egemen olmak isteyen Rusya’ya karşı kullanmak istemektedirler. Ancak bazı Çerkes boyları  geleneksel yaşam tarzlarına bir tehdit olarak gördükleri Müslümanlaştırma çabalarına endişeyle bakmaktadır.
Yazarın Tüm Kitapları