Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş

Özgün Adı : Initiation à la philosophie pour les non-philosophes
Çevirmen : İsmet Birkan
Editör : Kaan Durukan
Kapak Tasarımı : Utku Lomlu / Lom Creative
Dizi : Düşünce
Tür : Deneme
Sayfa Sayısı : 272
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Mayıs 2016 , 4 .Baskı : Mart 2020
ISBN : 9789750732201
psikanaliz
bilim
din
felsefe
sınıf
materyalizm
idealizm
düşüncetarihi
devlet
ideoloji
diyalektik

elsefenin, daha genel anlamıyla düşünmenin yalnızca felsefecilere ya da entelektüellere bırakılamayacak kadar ciddi bir iş, bir mücadele alanı olduğuna inanan Althusser, meslekten felsefeci olmayanlar için bir “elkitabı” yazmayı çok uzun zaman düşünmüştü. İşte Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş bu uğraşın bir neticesidir.  

 

Fikirlerini hayranlık uyandıran çarpıcı bir netlikle dile getirir Althusser. Esas itibarıyla materyalist felsefenin temellerini, tarihsel gelişimini anlatmaktadır düşünür; ama bunu yüzyıllar boyu kendisini “felsefe” olarak tanımlayan, bu sayede de tüm alanı işgal eden idealist felsefenin ağır bir eleştirisiyle birlikte yaptığı için, alıntılarıyla, göndermeleriyle, satır aralarına serpiştirdikleriyle tüm bir felsefe tarihi de sunmaktadır.   

 

Kitapta ele alınan temalar Althusser’in düşünce sistematiğinin farklı unsurlarına, geçmişte uğraştıklarına veya gelecekte üzerinde çalışacaklarına bağlanır; örneğin ünlü “Devletin ideolojik aygıtları” tartışmasının nüvesi, ana hatları bu metinde ortaya konulmuştur.

 

Althusser’in düşüncesiyle tanışmak için mükemmel bir fırsat!

Yazarın Tüm Kitapları