Matisse Öyküleri

Özgün Adı : The Matisse Stories
Editör : Seçkin Selvi
Kapak Tasarımı : Utku Lomlu / Lom Creative
Tür : Öykü
Sayfa Sayısı : 112
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Mayıs 2014 , 1 .Baskı :
ISBN : 9789750721694
Okurlarımızın daha önce Bülbülün Gözündeki Cin adlı öykü derlemesiyle tanıdığı usta hikâyeci A.S. Byatt, bu kez Matisse’in yaşamını ve sanatını eksen alan üç öyküsüyle karşımıza çıkıyor. Öykülerde Matisse’in kendisi yok, ama her öykü ona bağlanıyor. 

Birinci öyküde, duvarında bir Matisse röprodüksiyonunun asılı olduğunu berber dükkânının sahibi, Matisse’in çizdiği kadınlarla kendi karısı arasında olumsuz bir benzerlik buluyor ve karısına ihanetinin mazereti olarak bu benzerliği kullanıyor.

İkinci öykü, Matisse’in yapıtlarındaki renk coşkusunu kavrayarak o yolda yürümeye çalışan bir ressamla, Matisse’in adını bile bilmediği halde aynı renk çılgınlığını uygulayan evdeki hizmetçinin deneyimlerini aktarıyor.

Üçüncü öykü ise Matisse konusunda tez hazırlayan bir üniversite öğrencisi ile tez danışmanı profesör arasında geçenleri anlatıyor.

Sunday Times eleştirmeni Peter Kemp’in dediği gibi: “Matisse Öyküleri, bir boya kutusu patlamışçasına imgelemimizin retinasına çarpıyor.”

Yazarın Tüm Kitapları