Yardımcı

Özgün Adı : Der Gehülfe
Çevirmen : Cemal Ener
Editör : Şebnem Sunar
Kapak Tasarımı : Ayşe Çelem Design
Tür : Roman
Sayfa Sayısı : 280
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Ocak 2013 , 1 .Baskı :
ISBN : 9789750715952
Joseph Marti, uzun süren işsizlik döneminden sonra, mühendis ve mucit Carl Tobler’in yanında iş bulur. Ne var ki tüm sermayesini kimsenin ilgilenmediği tuhaf icatlarına yatıran Tobler, aslında iflasın eşiğindedir. 

Robert Walser’in Tanner Kardeşler’in hemen ardından ya­yımladığı Yardımcı, okuru XX. yüzyıl modernizminin ilk kriz yıllarına götürür. Walser 1908 tarihli bu ikinci romanında, aidiyet ve dü­zen gibi insani ihtiyaçların gitgide lüks halini almaya başladığı bir dönemin toplumsal ilişkilerini, unutulmaz Joseph Marti karakteri üzerinden öyküler. Walser, sadece maddi olarak değil, manevi değerleriyle de hızla kaçınılmaz iflasa doğru sürüklenen bir burjuva ailesini bu toplumsal ilişkilerin merkezine yerleştirirken, çöküşü hazırlayan nedenleri sorgulamaz. Walser’i ilgilendiren, insandır. Yardımcı, modern zamanların yeni toplumsal düzeninde, eskinin çöküşünü yaşayan, ona maruz kalan ve ağırlığı altında ezilen sıradan insanı anlatır, onun duygularını dile getirir. 
Yazarın Tüm Kitapları