Ekmek ve Oyunlar

Özgün Adı : Brot und Spiele
Çevirmen : Ayşe Sarısayın
Tür : Roman
Sayfa Sayısı : 208
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Ağustos 2008 , 1 .Baskı :
ISBN : 9789750709739

Uzak mesafe koşucusu Bert Buchner spor yaşamı bo­yun­ca sayısız rekor kırmış, adı başarı ile öz­deş­leşmiş bir sporcudur. Ne var ki başarının do­ru­ğun­da olduğu gün­­ler artık geride kalmıştır; Buchner şim­di bir dö­nüm noktasındadır. Acaba son bir ya­rış da­ha kaza­na­bi­lecek midir?

20. yüzyıl Alman edebiyatının en önemli yazarlarından Sieg­fried Lenz, II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde geçen Ek­mek ve Oyun­lar adlı romanında, başarıyı mutlaklaştıran mo­dern toplum­da insan varoluşuna ayna tutuyor. Lenz, yarışma­nın başkalarıyla değil, kendiyle yarışmak anlamına geldiği, in­sanın tek rakibinin yine kendisi olduğu bir toplumun, bireyi içine düşürdüğü açmazı deşiyor. Tutunabilmek için yarış, re­ka­bet ve mutlak başarıyı ol­mazsa olmaz sayan modern top­lu­mun acımasız yönünü, daha 1950’lerde spor dünyasından çar­pıcı bir örnekle gözler önüne seren Ekmek ve Oyunlar, çağ­daş romanın öncülerinden Lenz’in en seçkin yapıtlarından sa­yılı­yor.

Ekmek ve Oyunlar’ı, Ayşe Sarısayın’ın Türkçesiyle sunuyo­ruz.

Yazarın Tüm Kitapları