Kırmızı Defter

Kırmızı Defter
Özgün Adı : The Red Notebook
Çevirmen : İlknur Özdemir
Dizi :
Tür : Öykü
Sayfa Sayısı : 80
Baskı Bilgileri : 1.Baskı Ekim 1993 , 15 .Baskı : Aralık 2018
ISBN : 9789755105468
e-kitap

Kırmızı Defter’deki öyküler, Paul Auster’ın özel dünyasına girmek isteyenler için biçilmiş kaftan. New York Üçlemesi, Ay Sarayı, Şans Müziği, Tim­buktu, Brooklyn Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yol­cu­luklar, Yük­seklik Korkusu gibi yapıtlarında olağanüstü düşgücünü orta­ya koyan Auster, bu kitabındaki öykülerde, ya gerçekten ya­şadığı ve tanık olduğu ya da yakınlarından, dostlarından dinle­diği gerçek olayları anlatıyor. Ama bu trajik ya da komik olay­ları öykülerken bir bakıma öteki yapıtlarının ipuçlarını sunu­yor okurlarına. Kırmızı Defter’in, anlatı sanatından sap­ma­dan sunulmuş bir yazınsal manifesto olduğu da söylene­bi­lir.

 

Kitaptaki dört anlatının ortak yanı, rastlantıların insan ya­şa­mın­daki önemini vurgulamaları. Her şeyin ve herkesin gizem­li bir biçimde birbiriyle bağlantılı olduğunu sezdiriyor Auster. Herkesin başına gelebilecek tuhaf, ayrıksı olayların, insan denen varlığın önceden bilinemeyen, değişken doğasını nasıl or­taya çıkarıverdiğini anlatıyor.

Yazarın Tüm Kitapları