John Stuart Mill

JOHN STUART MILL, 1806’da Londra’da doğdu. İngiliz sömürgesi Hin­distan’ın tarihini yazan ve Bentham’ın yararcılık kuramının savunucularından biri olan James Mill’in oğludur. 19. yüzyılın en önde gelen entelektüellerinden biri olan Mill felsefe, ekonomi, psikoloji ve sosyoloji alanlarında etkinlik gösterdi, yirmi yaşına basmadan Utilitarian Society’nin (Yararcılık Cemiyeti) lideri oldu. Sağlam bir mantıkçı, dikkatli bir araştırmacı, aynı zamanda bir toplum reformcusuydu ve zamanının felsefi düşüncesine hümanizm ve idealizm öğelerini kattı. 1873’te ölen Mill’in yapıtı, 20. yüzyıl düşüncesinin gelişimini önemli ölçülerde etkilemiştir. Başlıca yapıtları:Özgürlük Üzerine (1860), Faydacılık (1861), Kadınların Köleleştirilmesi (1869), Din Üzerine Üç Deneme (1874).

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları