Friedrich Engels

FRIEDRICH ENGELS, 1820'de Barmen'de doğdu. Karl Marx'la birlikte diyalektik ve tarihsel maddeciliğin, bilimsel sosyalizmin iki büyük kuramcısından biridir. Yaşamı boyunca Marx'la hep aynı safta yer aldı, devrimci proletarya hareketinin örgütlenmesinde önemli rol oynadı. En önemli eserleri: Alman İdeolojisi (K. Marx ile birlikte), Komünist Manifesto (K. Marx ile birlikte), İngilterede Emekçi Sınıfın Durumu, Anti-Dühring; Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ve Doğanın Diyalektiği. 1895'te Londra'da öldü.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları

İlgili İçerikler