Pierre Choderlos de Laclos

PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS CHODERLOS DE LACLOS, Fransız yazar ve asker Laclos, 1741’de Amiens’de doğdu. Orduda görev aldıktan kısa süre sonra yazarlığa başladı. İlk romanı Tehlikeli İlişkiler, yayımlanmasından hemen sonra büyük ilgi uyandırdı. Laclos’nun ikinci romanı De l’éducation des femmes (1785; Kadınların Eğitimi Üzerine) önceki romanın psikolojik ortamına ışık tutmak dışında önem taşımaz. Lettre à M.M. de l’Acadèmie Française sur l’éloge de M. le Maréchal de Vauban’ı (1786); Fransız Akademisi Üyelerine Mareşal de Vauban İçin Övgü Mektubu) adlı eseri, Fransız ordusuyla ve çoktan eskimiş savunma yöntemleriyle alay eder. Laclos, bu roman yüzünden ordudaki görevinden olmuştur. 1792’de yeniden orduya giren Laclos, Na­po­léon döneminde generalliğe kadar yükseldi. Türkçede En Güzel Aşk Mek­tup­ları (1974) adlı bir eseri daha vardır.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları