Yiğit Okur

YİĞİT OKUR, Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamam­ladı. 50’li yıllarda, Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şi­ir­­­­­leri ya­yım­­lan­dı; aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Her­­­man Wook, André Maurois’dan roman, oyun çevirileri yaptı; Yeni Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleştirileri ya­­­yım­lan­dı. Cep Tiyatrosu’nun ku­rucularından olan Okur, bir süre sah­­­neye çıktı. Hukuk öğrenimini sürdürmek için 1958’de Cenevre’ye giden Okur’un, birincilikle bitirdiği fakültede ta­mamladığı dok­tora tezi, Cenevre Üniversitesi Hu­kuk Ödü­lü’ne layık gö­rüldü. 1965’te yurda dönen Okur, aile ge­­le­­neğini sür­dürerek avukatlığa başladı. Bu süreçte çeşitli gazete ve der­gi­ler­de, söyleşi ve mesleki makalelerle yetindi. Yak­­la­­­şık kırk yıl sü­ren sessizlikten sonra Yiğit Okur, Hulki Bey ve Ar­ka­daş­ları adlı romanıyla yeniden yazın dünyasına dön­­dü. O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla 2003 Hal­dun Taner Öykü Ödülü’nü ve Deniz Taşları roma­nıy­la 2006 Yunus Nadi Ro­man Ödülü’nü aldı. 1 Ocak 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları

İlgili İçerikler