Karl Marx

KARL MARX, 1818'de Trier'de doğdu. Friedrich Engels'le birlikte yazdığı Alman İdeolojisi ve Komünist Manifesto'yla bilimsel sosyalizmin başkuramcısı oldu. Avrupa'daki 1848 devrimleri sırasında ve Birinci Enternasyonel'deki etkinlikleriyle, 1871 Paris Komünü'ne verdiği destekle uluslararası işçi sınıfı hareketinin önderi olarak benimsendi. En önemli eserleri: Alman İdeolojisi, Komünist Manifesto, Felsefenin Sefaleti, Fransa'da Sınıf Savaşımları, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Kapital, Fransa'da İç Savaş, Gotha Programı'nın Eleştirisi. 1883'te Londra'da öldü.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları

İlgili İçerikler