Ahmet Yorulmaz

AHMET YORULMAZ, Ayvalık’ta doğdu. Ayvalık’ta kur­du­ğu ki­t­bevini otuz üç yıl yönetti. Ayvalık’ı Gezerken adlı bir mo­nog­rafisi, Savaşın Çocukları: Girit’ten Ayvalık’a, Kuşaklar ve Gi­rit’ten Cunda’ya adlı romanları, Ayvalık’tan, Cun­da’dan adlı bir anlatı kitabı, Kim­ler Geldi Kimler Geçti Ay­va­lık’tan adlı bir port­reler kitabı yayımlandı. Aralarında Dido Sotiriyu’nun da bulunduğu pek çok Yunan yazarın ya­pıt­larını Türkçeye ka­zan­dırdı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları