İsmet Birkan

İSMET BİRKAN, Türkiye’de Gazi Eğitim Enstitüsü ve Fransa’da Sorbonne ve Toulouse üniversitelerinde Fransız dili, edebiyatı ve uygarlığı konularında öğrenim gördü. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1992’den 2004’e kadar aynı üniversitenin Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde ve Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde
felsefe, estetik, sanat tarihi dallarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen çeviriyle uğraşıyor. Fransa Palmes Académiques nişanı sahibidir.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları