Erhan Büyükakıncı

ERHAN BÜYÜKAKINCI, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. St-Benoit Fransız Lisesi’nde lise, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ise lisans öğrenimlerini ta­mam­ladıktan sonra Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etti. Halen Ga­la­tasaray Üniversitesi’nde İİBF Uluslararası İlişkiler Bölü­mü’n­de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1990 yılında adım at­tı­ğı çeviri dünyasında birçok yapıtlara im­za attı;  Tahar Ben Jelloun’dan Tan­ca’da Sessiz Bir Gün, Luis Mizon’dan İnka’nın Ölümü, Pierre Assouline’den Camon­doların Sonuncusu adlı çeviri ki­tap­­la­rı­nın yanı sı­ra Yapı Kredi Yayınları ve Metis Yayın­la­rı’n­dan ba­sıl­mış ko­lek­tif çeviri kitaplarına katkıları da söz ko­nu­su­dur.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları