Gökçenur Ç.

GÖKÇENUR Ç., İstanbul’da doğdu. Çocukluğu çeşitli kentler arasında mekik dokuyarak geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühen­dis­­li­ği’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşlet­me Fakül­tesi’nde yüksek li­sans yaptı. Şiirleri ve çevirileri 1990 yılından bugüne, Atika, Başka, Ç.N., E Edebiyat, Ede­bi­yat ve Eleştiri, İblis, İnsan, Mavi Li­man, Öz­gür Edebiyat, Poe­tik’us, Sözcükler, Şiir’lik, Şiir Oku, Üç Nok­ta, Yasak Mey­­ve, Yeni Biçem dergilerinde yer aldı. Ç.N. adlı çe­vi­ri der­gisi yayın kurulu içinde yer aldı. Yitik Ülke Yayınları ara­sın­da 2006 yılında yayımlanan Her Kitabın El Kitabı adlı bir şiir ki­tabı bulunmaktadır.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları