Ufuk Boran Kaptan

UFUK BORAN KAPTAN, 1953 yı­lın­da do­ğdu. Ka­dı­köy Maa­rif Koleji’n­de al­dı­ğı İn­gi­liz­ce eği­ti­mi­ni, 1973-1975 yıl­la­rı ara­sın­da Oxford, St. Cla­re’s Hall’da ta­mam­la­dı. Ço­ku­lus­lu şir­ket­ler­de, zaman za­man da rek­lam ajans­la­rın­da çalıştı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları