Adnan Cemgil

ADNAN CEMGİL, 1909’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra Paris’te Fransızca, Moskova’da Rusça öğrendi. Ankara’da Tercüme Bürosu’nun ça­lış­malarına katıldı. Uzun yıllar Türkiye İşçi Partisi içinde görev al­dı. Aralarında Karl Marx ve Antonio Gramsci’nin, Denis Diderot, Emi­le Zola, Maksim Gorki, Romain Rolland, Jorge Amado’nun da bu­lun­duğu pek çok yazar ve düşünürün yapıtını dilimize kazan­dır­dı.

Yazarın Kitapları

Çevirmenin Kitapları

Editörün Kitapları

Düzeltmenin Kitapları

Tasarımcının Kitapları