KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta
Aşk ve Ölüm Üzerine
Özgün Adı: Über Liebe und Tod
Çevirmen: Şeyda Öztürk
Editör: Nükhet Polat
Düzeltmen: Burçak Karabağ
Kapak Tasarımı: Utku Lomlu / Lom Creative
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 64
Baskı Bilgileri:
1. Baskı: Kasım 2014, 4. Baskı: Ekim 2017
ISBN: 9789750724091

Patrick Süskind, aşkın izini sürdüğü denemesinde geçmişten günümüze Batı’nın düşünce, kültür ve edebiyat dünyasının yönünü belirlemiş İlkçağ düşünürlerini, mitolojik ve kurmaca kahramanlarını ve yazarları yanına alarak duygu dünyasına doğru düşünsel bir yolculuğa çıkartır okurunu. Aşk nasıl tanımlanagelmiştir? Sokrates’in Phaidros’ta ifade ettiği gibi bir coşkunluk hali, bir tür delilik midir aşk? Yunan düşünürün Diotima’ya söylettiği gibi “doğurmanın, güzel içinde yaratmanın sevgisi” midir gerçekten de? Stendhal’in betimlediği gibi ölümle doğal bir ilişki içinde midir? Yoksa düpedüz ahmaklık mıdır? Süskind bu ve bunun gibi soruların peşine düşerken bir yandan gündelik yaşantılarımızın deneyimlerine yöneltir bakışını, diğer yandan aşkın tarihsel rotalarında gezinir: Aşk ile ölümü uzlaştırma girişiminde bulunan Orpheus; hayatında Eros’a yer vermeyen, bunun yerine mutlak iktidara tutkun bir İsa figürü; aşk ölümlerini tümden romantikleştiren 19. yüzyıl âşıkları; 21. yüzyılın hızlı âşıkları Süskind’in yazı düzleminde buluşturulur.

Süskind’in zaman zaman sivri bir alaya uzanan muzip bir ironiyle kaleme aldığı metni, Batı kültürünün aşkı anlamlandırma, deneyimleme ve sanat düzleminde ölümsüzlüğe kavuşturma tarihine ilişkin bir yeniden okuma denemesidir aynı zamanda.

YAZARIN KİTAPLARI

Koku

Özgün Adı: Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders
Çevirmen: Tevfik Turan
Dizi: Minikitaplar
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 504

Koku

Özgün Adı: Das Parfum
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 240

Herr Sommer'in Öyküsü

Özgün Adı: Die Geschichte von Herrn Sommer
Çevirmen: Tevfik Turan
Tür: Uzun Öykü
Sayfa Sayısı: 96

Üç Buçuk Öykü

Özgün Adı: Drei Geschichten
Çevirmen: İlknur Özdemir
Tür: Öykü
Sayfa Sayısı: 64

Kontrbas

Özgün Adı: Der Kontrabass
Çevirmen: Tevfik Turan
Tür: Oyun
Sayfa Sayısı: 56

Koku

Özgün Adı: Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders
Çevirmen: Tevfik Turan
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 264

Güvercin

Özgün Adı: Die Taube
Çevirmen: Tevfik Turan
Tür: Uzun Öykü
Sayfa Sayısı: 80

İLGİLİ İÇERİKLER