KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta

Metin Kaçan

METİN KAÇAN, Kayseri’nin İncesu kazasında, 1961 yılının Kasım ayında doğdu. Altı aylıkken İstanbul’a geldi. Mizah dergilerinde yaz­dığı kısa öykülerle yazın dünyasına kendini alıştırdı. Da­ha sonra ilk romanı Ağır Roman yayımlandı. 1995 yı­lın­da senaryosunu yazdığı Ağır Roman, 1997’de filme uyar­landı. Ardından, Kemal Aratan’la birlikte gerçekleştir­di­ği çiz­gi ­roman çalışması, tiner ve Bally kullanan sokak ço­cuk­ları­nın yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler yayım­lan­dı. Fındık Sekiz (1997) adlı romanı; Harman Kaplan (1999) adlı öykü kitabından sonra Adalara Vapur (2002), yazarın son ça­lış­masıdır. Ağır Ro­man, 2002 yılı Aralık ayında Devlet Ope­ra ve Balesi tarafından sahnelendi; ayrıca İzmir 9 Eylül Üni­ver­sitesi Tiyatro Bö­lümü ta­ra­fından oyunlaştırı­larak Ocak 2003’te sahneye kon­du. Ağır Roman, Almancaya çevrilerek 2002 yılında Almanya’da da yayımlandı. Yazar 2013'te intihar ederek yaşamına son verdi.

YAZARIN KİTAPLARI

Harman Kaplan

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Öykü
Sayfa Sayısı: 168

Fındık Sekiz

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 128

Ağır Roman

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 156

Adalara Vapur

Özgün Adı:
Çevirmen: -
Tür: Öykü
Sayfa Sayısı: 152

İLGİLİ İÇERİKLER